חוגי העשרה

חוגאוכלוסיית יעדימי פעילותשעות פעילותמיקוםמדריך
רובוטיקהילדיםרביעי17:30-18:30סטודיורובוטרוניקה
הייטק פאןילדיםרביעי16:30-17:30סטודיורובוטרוניקה
לגו הנדסיילדיםראשון17:30-18:45סטודיוד"ר לגו
אומנות בניםילדיםחמישי16:30-17:30סטודיו
אומנות בנותילדיםחמישי17:30-18:30סטודיו
טבחים צעיריםילדיםטרם נקבעטרם נקבעסטודיו
מוכנות לכיתה א'ילדיםטרם נקבעטרם נקבעסטודיו
קורס טעמי המקראילדיםטרם נקבעטרם נקבעסטודיו
חיפוש חוגים