שירה ומחול

חוגאוכלוסיית יעדימי פעילותשעות פעילותמיקוםמדריך
פיתוח קול - וואקלילדיםפרטים בפניםפרטים בפניםקריית גניםפרטים בפנים
כלי נגינה - וואקלילדיםפרטים בפניםפרטים בפניםקריית גניםפרטים בפנים
לימוד נגינה - מרכז המוזיקה העירוניילדים, נוערשני, שלישיפרטים בפניםקריית גניםבהנהלת נורי שטיין
פיתוח קול קבוצתי - וואקלילדיםפרטים בפניםפרטים בפניםקריית גניםפרטים בפנים
ברייקדאנסילדיםשני, חמישיקריית גניםלאון קרביץ
חוג DJילדים, נוערטרם נקבעטרם נקבעקריית גנים
חיפוש חוגים