ספורט

חוגאוכלוסיית יעדימי פעילותשעות פעילותמיקוםמדריך
התעמלות לגיל הרךשנתיים בליווי הורים, ילדיםשניפרטים בפניםנווה דקליםאייל עוזרי
התעמלות אומנותיתילדיםראשון, רביעיפרטים בפניםנווה דקליםסבטלנה סוקולוב
טניסילדיםראשון, חמישי15:00-22:00סטודיו
קט רגלילדיםשני, חמישי15:30-16:30נווה דקלים
התעמלות קרקעילדיםשלישי, שישיפרטים בפניםנווה דקליםאילן גזית
מחול יצירתי לגיל הרךילדיםחמישי16:15-17:00נווה דקלים
פלמנקוילדיםשני, חמישי16:45-17:30נווה דקלים
חיפוש חוגים