אמנויות לחימה

חוגאוכלוסיית יעדימי פעילותשעות פעילותמיקוםמדריך
קרב מגעילדיםשני, חמישי17:00-17:45גני ראשוןבהדרכת אבשלום דהן
חיפוש חוגים