חוגי ספורט

חוגאוכלוסיית יעדימי פעילותשעות פעילותמיקוםמדריך
טניס שולחןילדים, נוער, מבוגרים, לכל הגיליםפרטים בפניםפרטים בפניםכרמיםיניב שרון ואיסקאברמוב, מאמנים מוסמכים בוגרי וינגייט ושחקני נבחרת ישראל
החלקה אומנותית על רולרבליידסילדיםשניפרטים בפניםכרמיםהעמותה לקידום ופיתוח ענף הרולרבליידס בישראל
התעמלות קרקעילדיםראשון, רביעיפרטים בפניםכרמיםלירון אליקים, מתעמלת נבחרת ישראל לשעבר ובוגרת וינגייט
חיפוש חוגים