חוגי העשרה

חוגאוכלוסיית יעדימי פעילותשעות פעילותמיקוםמדריך
אלקטרוניקהילדיםשלישי16:30-17:45שלמוןאופק –חוגי מדע ותרבות
רובוטריקים –הנדסה ורובוטיםילדיםרביעיפרטים בפניםשלמוןבר - דור העתיד
אומנות +פיסול קרמיילדיםראשון17:00-18:15שלמוןדיא דרך מחשבה
לגו אתגרי : קבוצת העשורילדיםשלישיפרטים בפניםשלמוןקבוצת העשור
שחמט ומשחקי חשיבהילדיםחמישיפרטים בפניםשלמוןמועדון השחמט
אנגלית ZOO-Eילדיםחמישישלמוןמורן הרצו-וייס
חוג תפירה ועיצוב תכשיטיםילדיםשני18:00-19:30שלמוןיעל ג'נח
חיפוש חוגים