החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ

צהרוני בתי ספר

6465645645654


צהרוני בתי ספר תשפ"א - החברה העירונית ראשון לציון

לרישום על בסיס מקום פנוי ניתן לפנות למוקד ילדות ראשונית 03-9499966

החברה העירונית מפעילה צהרונים בבתי הספר לרווחתם של הורים עובדים, הצהרונים מהווים סביבה לימודית חמה ותומכת כהמשך ליום הלימודים. במסגרת זו, התלמידים נשארים במרחב המוכר מסיום יום הלימודים ועד השעה 17:00 הצהרונים פועלים ע"י צוותים מקצועיים ומנוסים, תחת פיקוח פדגוגי ומנהלי.

בכיתות א' ב' אנו פועלים במסגרת תוכנית "ניצנים" של משרד החינוך בשיתוף אגף החינוך, במטרה להקל על ההורים ולאפשר להם לקבל סבסוד מהמדינה על סך 200 ₪ לילד לחודש. ההצטרפות לתכנית מבטיחה שמירה על איכות הצהרונים ואף מעניקה ערך מוסף באמצעות תכני העשרה ותמיכה לימודית, כמו גם מערכת בקרה ופיקוח של משרד החינוך.


פתיחת הצהרון או המשך הפעלתו מותנה בהרשמתם ובשהייתם בצהרון של 25 ילדים לפחות וכי מספר קטן יותרשל ילדים עלול להוביל לסגירתו, בשיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית. בצהרון לכיתות א' ומעלה בלבד, אליו ירשמו פחות מ 25 תלמידים, תהא החברה העירונית רשאית לגבות מההורים תוספת תשלום של 50 ₪ לחודש כתנאי לפתיחת הצהרון והכל בשק"ד הבלעדי של החברה העירונית.


פעילות הצהרונים

הצהרונים פועלים החל מ 1.9.20 ועד 30.6.21 בימים א' - ה' (למעט ערבי חג)

בין השעות:

כיתות הגן בחט''צ 14:00-16:30 ובתוספת תשלום עד השעה 17:00

ילדי כיתות א' ומעלה, מסיום הלימודים ועד השעה 17:00

 

הזנה

ארוחה חמה ומזינה מוגשת בכל יום, על פי תפריט מגוון, מאוזן ובריא.

ספקי המזון עומדים בתקנים ומאושרים ע"י משרד הבריאות.

תפריט הזנה דלי קייט - לחץ כאן

תפריט הזנה עדי קייטרינג - לחץ כאן 

פעילויות העשרה

בצהרונים מופעלים 2 חוגי העשרה בשבוע (במתווה המורחב) ממגוון תחומים (ספורט, אומנות, מוזיקה, מדעים ועוד) מתוך מאגר החוגים של משרד החינוך.

מטרת החוגים לספק לילדים הנאה מפעילות חווייתית.

 

הכנת שעורי בית

 צוות הצהרון מקדיש זמן להכנת שעורי הבית, כחלק מסדר היום.

 

 

פעילות בחופשות -

 

ללוח חופשות - לחץ כאן

 

הצהרון יפעל בימי חופשות שלא במסגרת בית ספר של החגים בשעות 8:00-16:00,לוח החופשות יפורסם בתחילת השנה.

בנוסף, תתקיים פעילות בית ספר של החגים בחופשות- בכפוף למימון משרד החינוך ובהתאם למתווה שיקבע על ידו.

 יובהר כי במקרה ולא יינתן מימון ממשרד החינוך, החברה העירונית תהא רשאית לגבות תשלום נוסף בהודעה מראש.

 

מחירים

צהרון בחט'צ- 875 ₪ לחודש עד השעה 16:30 / 975 ש"ח לחודש עד השעה 17:00

 צהרון בכיתות א' ב' - 735 ₪ לחודש עד השעה 17:00 כפוף לסבסוד משרד החינוך (תוכנית ניצנים במתווה המורחב).

**במידה ולא תואשר התוכנית ו/או לא תתוקצב על ידי משרד החינוך המחיר יהיה 935 ש"ח.

צהרון בכיתות ג' ומעלה - 935 ₪ לחודש עד השעה 17:00

 

רישום

 

בין התאריכים: 27.5-31.7.20 למעבר להרשמה לחץ כאן

 לאחר מכן הרישום יתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לגיוס כח אדם מתאים. הרישום כרוך בתשלום דמי רישום חד פעמיים בסך 100 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה. הורי ילדי החינוך המיוחד מתבקשים להקפיד על רישום הילד בבית הספר בו הוא לומד. לא תינתן אפשרות לרשום תלמיד חינוך מיוחד בבית ספר שבו אין כיתת חינוך מיוחד. לא ניתן להצטרף לצהרון החל מחודש אפריל2021. 

 

ביטולים

 

בקשה לביטול השתתפות, טרם תחילת שנת הלימודים תתקבל עד ליום10.8.2020 יובהר כי לא יוחזרו דמי הרישום.  

בקשות לביטולים תתקבלנה עד ליום ה-20.3.2020 בלבד.

הביטול יכנס לתוקף בתחילת החודש שלאחר הגשת הביטול.

את הבקשה יש להגיש באופן מקוון בלבד - טופס ביטול

הרישום עד ה 20 בכל חודש ( לא יתקבלו בקשות לביטול בע"פ) בקשה לביטול במהלך השבוע הראשון של החודש, תחייב את ההורה בדמי השתתפות יומית בסך 50 ₪ גם אם הילד לא השתתף בצהרון.

בקשת ביטול שתתקבל לאחר השבוע הראשון, תחייב את ההורה בתשלום מלא של החודש. 

 

השתתפות מימון - משרד העבודה והרווחה

הורים המעוניינים בהשתתפות מימון הצהרון יוכלו להגיש למשרד העבודה והרווחה טפסים לבדיקת זכאותם להשתתפות.

במקרה שהוכרה הזכאות בהשתתפות בעלות מימון הצהרון כאמור, יוחזר סכום ההשתתפות עם קבלת הכספים ממשרד העבודה והרווחה ובשיעור שאושר על ידי המשרד. 

החברה העירונית לא תהיה אחראית בגין ובקשר למועד קבלת אישור על הכרת

משרד העבודה והרווחה ו/או התנאים אשר יקבעו ע"י משרדי הממשלה לשם

קבלת ההחזר האמור ו/או אי המצאת המסמכים הדרושים במועד.

במקרה שאותה משפחה זכאית גם להשתתפות של משרד העבודה והרווחה בעלות מימון הצהרון כאמור וגם להנחה מטעם החברה העירונית, אזי יחושב שיעור ההנחה לפי הגבוה מבין השניים. מובהר כי לא יתאפשר כפל הנחות. 


 תקנון - לחץ כאן

הצהרת בריאות - לחץ כאן

מידעון להורים - לחץ כאן

 

 

 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד