החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
טאבים צד
דלג על טאבים צד

צהרוני בתי ספר

 צהרון בית ספר שפג

צהרוני בתי ספר תשפ"ג - החברה העירונית ראשון לציון

תאריך פתיחת הרישום 15.6.2022 ויסתיים בתאריך 19.7.2022 בשעה 8:00

למעבר להרשמה - לחץ כאן

החברה העירונית מפעילה צהרונים בבתי הספר לרווחתם של הורים עובדים, הצהרונים מהווים סביבה לימודית חמה ותומכת כהמשך ליום הלימודים. במסגרת זו, התלמידים נשארים במרחב המוכר מסיום יום הלימודים ועד השעה 17:00 הצהרונים פועלים ע"י צוותים מקצועיים ומנוסים, תחת פיקוח פדגוגי ומנהלי.

בכיתות א' ב' אנו פועלים במסגרת תוכנית "ניצנים" של משרד החינוך בשיתוף אגף החינוך, במטרה להקל על ההורים ולאפשר להם לקבל סבסוד מהמדינה על סך 200 ₪ לילד לחודש. ההצטרפות לתכנית מבטיחה שמירה על איכות הצהרונים ואף מעניקה ערך מוסף באמצעות תכני העשרה ותמיכה לימודית, כמו גם מערכת בקרה ופיקוח של משרד החינוך.

פתיחת הצהרון או המשך הפעלתו מותנה בהרשמתם ובשהייתם בצהרון של 18 ילדים לפחות. מספר קטן יותר של ילדים עלול להוביל לסגירתו, בשיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית.

בצהרון לכיתות א' ומעלה בלבד, אליו ירשמו פחות מ 18 תלמידים, תהא החברה העירונית רשאית לגבות מההורים תוספת תשלום של 50 ₪ לחודש כתנאי לפתיחת הצהרון והכל בשיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית. 

אנו שמחים להציג:


פעילות הצהרונים:

הצהרונים יפעלו החל מתאריך 1 בספטמבר 2022 ועד תאריך 29 ביוני 2023 בימים א' - ה' (למעט ערבי חג)

בין השעות:

כיתות הגן בחט''צ 14:00-16:30 ובתוספת תשלום עד השעה 17:00

ילדי כיתות א' ומעלה, מסיום הלימודים ועד השעה 17:00

בימים מיוחדים בהם הצהרון יחל פעילותו מוקדם יותר, הפעילות תסתיים בשעה 16:00

מחירים:

צהרון בחט'צ - 835 ₪ לחודש עד השעה 16:30 / 895 ש"ח לחודש עד השעה 17:00

צהרון בכיתות א' ב' - 735 ₪ לחודש עד השעה 17:00 כפוף לסבסוד משרד החינוך (תוכנית ניצנים במתווה המורחב).

*במידה ולא תואשר התוכנית ו/או לא תתוקצב על ידי משרד החינוך המחיר יהיה 935 ש"ח.

צהרון בכיתות ג' ומעלה - 935 ₪ לחודש עד השעה 17:00

רישום:

בין התאריכים: החל מתאריך 15.6.2022 ועד לתאריך 10.7.2022 בשעה 8:00

הרישום כרוך בתשלום דמי רישום חד פעמיים בסך 100 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

לאחר מכן יהיה ניתן להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לגיוס כח אדם מתאים.

ההרשמה והתשלום הינם לשבוע לימודים מלא בלבד ואין אפשרות לרישום חלקי.

קבוצת צהרון כוללת עד 35 תלמידים ושני אנשי צוות, יתכנו עירובי כיתות וגילאים

שיבוץ התלמיד לצהרון הינו אך ורק בצהרון בי"ס בו הוא לומד.

הורי ילדי החינוך המיוחד מתבקשים להקפיד על רישום הילד בבית הספר בו הוא לומד, לא תינתן אפשרות לרשום תלמיד חינוך מיוחד בבית ספר שבו אין כיתת חינוך מיוחד.

ילדים אשר זכאים לסייעת אישית / משלבת בשעות הבוקר- נא לציין זאת במעמד הרישום.

לא ניתן להצטרף לצהרון החל מחודש אפריל 2023.

 

הזנה:

ארוחה חמה ומזינה מוגשת בכל יום, על פי תפריט מגוון, מאוזן ובריא הנקבע ע"י תזונאית

ספקי המזון עומדים בתקנים ומאושרים ע"י משרד הבריאות.

תפריט הזנה דלי קייט - יפורסם בקרוב

תפריט הזנה עדי קייטרינג - יפורסם בקרוב

פעילויות העשרה:

בצהרונים מופעלים 2 חוגי העשרה בשבוע (במתווה המורחב) ממגוון תחומים (ספורט, אומנות, מוזיקה, מדעים ועוד) מתוך מאגר החוגים של משרד החינוך.

מטרת החוגים לספק לילדים הנאה מפעילות חווייתית.

הכנת שעורי בית:

צוות הצהרון מקדיש זמן להכנת שעורי הבית, כחלק מסדר היום.

פעילות בחופשות:

ללוח פעילות חופשות לשנת תשפ"ג - יפורסם בקרוב

בחופשות משרד החינוך הצהרון יפעל בין השעות 7:30/8:00-16:00

פעילות בית ספר של החגים בחופשות- בכפוף למימון משרד החינוך ובהתאם למתווה שיקבע על ידו.

יובהר כי במקרה ולא יינתן מימון ממשרד החינוך, החברה העירונית תהא רשאית לגבות תשלום נוסף בהודעה מראש.

ביטולים:

בקשות לביטולים תתקבלנה באמצעות הגשת בקשה באתר החברה העירונית באזור האישי בלבד.

בקשה לביטול רישום לצהרון טרם תחילת שנת הלימודים תתקבל עד ליום 15.8.22 לאחר תאריך זה יחויבו ההורים בתשלום עבור חודש ספטמבר.

בקשה לביטול השתתפות בצהרון החל מ 1.9.22 תתקבל עד ה 20 בכל חודש והביטול יכנס לתוקף בתחילת החודש שלאחר מכן.

בקשות לביטולים תתקבלנה עד ולא יאוחר מיום 20.3.23 בלבד. לאחר מכן יחויבו ההורים במלוא התמורה בגין השירותים עד לסוף שנת הפעילות אף אם הילד לא נכח.

לחברה העירונית הזכות להפסיק את פעילותו של ילד בצהרון בשיקול דעתה הבלעדי, לאחר שיחה עם ההורים, בשל אי התאמה ו/או התנהגות בלתי הולמת וזאת לאחר מתן התראה של שבוע ימים מראש.

השתתפות מימון משרד הכלכלה - עבור גני ילדים וחטיבה צעירה

הורים המעוניינים בהשתתפות מימון הצהרון יוכלו להגיש למשרד העבודה והרווחה טפסים לבדיקת זכאותם להשתתפות.

במקרה שהוכרה הזכאות בהשתתפות בעלות מימון הצהרון כאמור, יוחזר סכום ההשתתפות עם קבלת הכספים ממשרד העבודה והרווחה ובשיעור שאושר על ידי המשרד.

החברה העירונית לא תהיה אחראית בגין ובקשר למועד קבלת אישור על הכרת משרד העבודה והרווחה ו/או התנאים אשר יקבעו ע"י משרדי הממשלה לשם קבלת ההחזר האמור ו/או אי המצאת המסמכים הדרושים במועד.

במקרה שמשפחה זכאית גם להשתתפות של משרד העבודה והרווחה בעלות מימון הצהרון כאמור וגם להנחה מטעם החברה העירונית, אזי יחושב שיעור ההנחה לפי הגבוה מבין השניים. מובהר כי לא יתאפשר כפל הנחות.

 

החל מיום שישי 1.7.22 הרישום לצהרונים יתאפשר רשימות המתנה ויהיה על בסיס מקום פנוי בלבד אין ברישום לרשימות ההמתנה אישור הרשמה לצהרון!

הרישום יכנס לתוקף רק לאחר שיחה חוזרת ממוקד הרישום שמאשר את הרישום.

לקראת תחילת השנה יפורסם להורים מידעון עם פרטים נוספים על פעילות הצהרונים.

לצפייה בתקנון - לחץ כאן

 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד