החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
חיפוש חוגים
דלג על חיפוש חוגים
הרשמה בקליק ראשון
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

תקנון לייב ראשון Your Moment to Shine


כללי:
1. עיריית ראשון לציון באמצעות, אגף התרבות בחברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ מזמינה להקות וזמרים מקומיים לקחת חלק במיזם "לייב ראשון" במסגרתו יתקיימו בערב יום עצמאות , מופעי מוזיקה של להקות וזמרים במטרה לאפשר לקהילת האמנים והיוצרים בעיר לקחת חלק פעיל בבמות הבידור בעיר ולתושבי העיר ליהנות מיצירה מקומית.

2. אם מוזיקה בוערת בכם, אם אתם מנגנים רק במקלט השכונתי ומתים שישמעו אתכם אלפי אנשים זה הזמן שלכם לזרוח. מלאו את טופס הרישום המכוון המופיע באתר החברה העירונית בכתובת www.hironit.co.il וצרפו קטעי יוטיוב וייתכן שאתם אלו שתבחרו  להופיע בפני כל השכנים והפעם על במה מרכזית.

3. הגשת הצעות למופעי מוזיקה על מנת להשתתף ב"לייב ראשון" תתבצע בהתאם לתקנון זה.

תנאי סף למועמדות:
1. האומן/הלהקה ימלא טופס רישום מכוון הכולל בין היתר פרטים לגבי אודות ניסיונו המוזיקאלי לרבות,  מספר שנות ניסיון, הבמות והאירועים בהם הופיע בשלוש השנים האחרונות וכן תיאור כללי של המופע הכולל התייחסות לסגנון מוסיקאלי, שפת שירה, מוסיקה מקורית או מופע מחווה וקונספט אומנותי, מספרי חברי הלהקה וגיליהם וכל פרט רלוונטי נוסף.
2. האומן/הלהקה יציין בטופס הרישום המכוון מפרט טכני מלא של המופע לרבות דרישות במה, ציוד "בק ליין" ומפרט סאונד.
3. האומן/הלקה יצרף תמונת יח"צ מעודכנת ומאושרת להעברה לצדדי ג' כולל קרדיט לצלם ברזולוציה ומשקל גבוהים ככל האפשר, וכן כתב ויתור והתחייבות חתום בנוסח המצורף למסמך זה כנספח א'.
4. האומן/הלהקה יגיש לפחות 3 קטעי וידאו/יוטיוב שונים המלמדים על איכות הלהקה ואופי המוזיקה.
5. האומן ו/או מי מחברי הלהקה הינו תושב ראשון לציון.
6. האומן/הלהקה בעל רפרטואר שירים של לפחות 30 דקות.
7.  האומן ימלא את טופס הרישום המכוון ויצרף אליו את קטעי הוידאו/יוטיוב, המפרט הטכני וכתב ויתור והתחייבות חתום וזאת לא יאוחר מיום 24 במרץ, 2019.
8. בהגשת הצעתו המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאין הוא זכאי לכל תשלום ו/או תמורה בגין הופעתו וכי החברה העירונית משקיעה משאבים כספיים ואחרים ומאפשרת את השתתפות הלהקות מתוך מחווה של רצון טוב ושם לקידום יצירה מקומית.

אופן בחינת ובחירת האומנים/להקות
1. שלב א
תיבדק עמידתן של ההצעות שהוגשו בתנאי הסף הנ"ל.
2. שלב ב

מבין ההצעות שעמדו בשלב הראשון תאשר ועדה של 5 אנשים, שהרכבה מפורט מטה, את ההצעות המתאימות ביותר וזאת על בסיס הקריטריונים הבאים:

2.1 התאמת סוג המופע לאופי המיזם שהינו יצירה מקומית.
2.2 התאמת האומן/להקה לסגנון הבמות והמוזיקה בבמות העירוניות הרלוונטיות.
2.3 כמות האמנים/להקות שתבחר תוגבל לכ- 6 משתתפים, בהתאם לשיקול דעת הועדה וצרכי החברה העירונית.
2.4 חברי הועדה ו/או החברה העירונית יהיו רשאים לדרוש האמנים/להקות פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות על פי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלא, על מנת לבחון את האמנים/הלהקות במסגרת שיקוליה.
2.5 חברי הועדה ו/או נציג החברה העירונית יקבעו את שעת ההופעה, סדר ההופעות ו/או מיקום הבמה בה יופיעו האמנים והלהקות הנבחרים והכל בשיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית.

חברי הועדה לבחירת האמנים/להקות
1. נציג עירייה /חבר מועצה;
2. נציג פרלמנט הנוער;
3. שולי קורן רגוניס – מנהלת ביה"ס למוסיקה – שופטת מקצועית;
4. יוסי יפרח – מורה למוסיקה – שופט מקצועי;
5. נציג ממרכזי המוזיקה בעיר.

רשימת המופיעים
החברה העירונית תפרסם את רשימת המופעים הזוכים באתר החברה העירונית וכן תודיע באופן אישי לכל אמן ו/או להקה שנבחרו להופיע במסגרת "לייב ראשון".

נהלי "לייב ראשון"
1. האומנים/הלהקות שיזכו לקחת חלק במיזם יקיימו פגישה עם נציג החברה העירונית בה יוסבר להם מיקום הבמה, שעת הגעה ובלאנס, שעת מופע, הציוד הקיים במקום/במה וכן הציוד שעל האומנים הלהקות להביא לצורך קיום הופעתם.
2. בפגישה זו  יציגו את ליין אפ השירים, לאישור נציג החברה העירונית.
3. האמנים הנבחרים יבצעו במופע רק את השירים ו/או התכנים עליהם סוכם עם החברה העירונית, האמנים אינם רשאים לעשות שינוי בתכנים ו/או ברשימת השירים ללא אישור החברה העירונית מראש ובכתב. כמו כן, האמנים במהלך הופעתם ימנעו מלהציג אמירות ו/או עמדות ו/או תכנים פוגעניים וכן ימנעו מלהציג תוכן ו/או עמדה ו/או אמירה בשם החברה העירונית ו/או עיריית ראשון לציון ו/או בשם מי מטעמן.
4. הלהקה תאפשר לנציג החברה העירונית להגיע לראות חזרה במידה והחברה תבחר בכך.
5. פרק הזמן אשר יוקצה להופעת כל להקה או אומן וכן הבמה בו יופיע הינו דינמי ושונה בין האמנים/הלהקות שיבחרו והינו כפוף לשיקול דעתה של החברה העירונית ולמגבלות ההפקה. שונות
1. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל גב' שולי קורן במייל: : mmusic1@HIRONIT.co.il וזאת עד ליום 20 במרץ 2019.
2. אין החברה העירונית מתחייבת לבחור באומן ו/או בלהקה כלשהי ותהא רשאית לבטל את המיזם כולו או חלקו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית.
3. כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה, יחולו על האמן ו/או הלהקה ולא יוחזרו להם בשום מקרה.
4. יובהר כי ההליך אינו מכרזי ו/או הליך תחרותי וכי אין לראות אין לראות במסמך זה משום התחייבות כלשהי של החברה העירונית לביצוע המזם ו/או להתקשר עם מי מהמגישים.
5. החברה העירונית תהא רשאית לדרוש מן המשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות על פי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלא.
6. על המשתתף לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה.
7. החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו ובנספחיה לרבות בכל תנאי מתנאיה ומועד הגשת ההצעות. השינויים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמך זה.

 

  טופס רישום מכוון :

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
טען קובץ
טען קובץ
טען קובץ
טען קובץ
*הקלד את הקוד הבא


 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד