החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
חיפוש חוגים
דלג על חיפוש חוגים
הרשמה בקליק ראשון
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

דחייה של המועד האחרון להגשת הצעות בקול קורא ראשון לייב - Your Moment to Shine

 

לכבוד,                                                                                                             

המשתתפים ראשון לייבYour Moment to Shine        


סימוכין 1800/0/48          באמצעות פקס' או דואר אלקטרוני

 אדון/גברת נכבד/ה,

 

הנדון:  קול קורא ראשון לייבYour Moment to Shine  

 

לבקשת המשתתפים, החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") מתכבדת להודיע בזאת על דחייה של המועד האחרון להגשת הצעות בקול קורא שבנדון כדלקמן:

האומן ימלא את טופס הרישום המקוון בכתובת www.hironit.co.il  ויצרף אליו את קטעי הווידאו/יוטיוב, המפרט הטכני וכתב ויתור והתחייבות חתום וזאת לא יאוחר מיום 12 במרץ, 2020.

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל גב' שולי קורן במייל: : mmusic1@HIRONIT.co.il וזאת עד ליום 5 במרץ 2020.                                                                

 

בכבוד רב,

קרן פרנס, עו"ד                        

יועמ"ש לחברה העירונית ראשון לציון

לתרבות ספורט ונופש בע"מ

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד