מגרשים

200 מגרשים משולבים 
10 מגרשי כדור-רגל מדושאים אצטדיון כדורגל עירוני + 4 מגרשי אימונים
9  מגרשי טניס
חיפוש חוגים