מחול

חוגאוכלוסיית יעדימי פעילותשעות פעילותמיקוםמדריך
מחול יצירתיילדיםרביעי17:45-18:30רביביםשירי למפרט
טרום בלט וטרום גאז'ילדיםשני, רביעי17:00-17:45רביבים
ג'אז+בלטילדיםשני, רביעירביבים
ג'אז+היפהופ ג'- ד'ילדיםשני, שלישירביבים
ג'אז+היפהופ ה'- ו'ילדיםשני, שלישירביבים
חיפוש חוגים