טבלת מבחן ההכנסה לנפש

גובה ההכנסה לנפש

הנחה

בחוגים

הנחה בצהרון/מעון

עד 726

90%

25%

727-796

80%

25%

797-848

70%

20%

849-892

60%

20%

893-1199

50%

15%

1200-1287

40%

15%

1288-1475

30%

10%

1476-1663

20%

10%

1664-1850

10%

10%

 

 

במשפחה שבראשה עומד הורה עצמאי יש להוסיף עוד נפש בחישוב הכללי

 מועדי התכנסות הועדה פעמיים בשנה,

בתחילת שנת הפעילות הבלתי פורמלית ופעם שנייה בעת רישום מפעלי הקיץ.

הועדה מתכנסת גם בהתאם לדרישה וערעורים

הדפסשלח לחבר
חיפוש חוגים