חוק ותקנות הספורט

תקנות הספורט

תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), תשנ"ז-1997. רשויות ומשפט מנהלי – ספורט

חוק הספורט, תשמ"ח-1988

בחוק זה – "ספורט" או "פעילות ספורט" – פעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני. "אגודת ספורט" – חבר-בני-אדם העוסק בענף או בענפי ספורט מסויימים והמסונף לארגון ספורט או הפועל כתאגיד עצמאי;
חיפוש חוגים