חוגי ספורט

חוגאוכלוסיית יעדימי פעילותשעות פעילותמיקוםמדריך
התעמלות לגיל הרךילדיםראשון, רביעי17:15-18:00אשליםקובי אנשל
מחול ותנועה לגיל הרךילדיםשלישיפרטים בפניםאשליםסטודיו קציר
תנועה יצירתית הורים וטףילדיםשלישי18:00-18:30אשלים
התעמלות קרקע ואקרובטיקהילדיםשני, חמישיאשליםקובי אנשל
חיפוש חוגים