חוגי ספורט

חוגאוכלוסיית יעדימי פעילותשעות פעילותמיקוםמדריך
התעמלות נשים בונה עצם ועיצובנשיםפרטים בפניםפרטים בפניםעלומיםיעל קרעין - מוסמכת וינגייט
התעמלות נשים: דינאמיתנשים, נערותראשון, שלישיפרטים בפניםעלומיםמאיה אדה
גו'ידאנס-ריקוד חוויתי לנשיםנשיםפרטים בפניםפרטים בפניםעלומיםאנה רזניקובה - בוגרת סמינר הקיבוצים
חיפוש חוגים