שירה וריקוד

חוגאוכלוסיית יעדימי פעילותשעות פעילותמיקוםמדריך
מחוללכל הגיליםטרם נקבעפרטים במרכזנאות שקמהבהנהלת דורית מאירוביץ
ווקאללכל הגיליםפרטים בפניםפרטים במרכזנאות שקמהבהנהלת שולי קורן
חיפוש חוגים