חוגי העשרה

חוגאוכלוסיית יעדימי פעילותשעות פעילותמיקוםמדריך
לגו הנדסיילדיםרביעי16:00-17:15כרמיםבהנהלת מיכה הירש
בישולילדיםשלישי18:00-19:00כרמיםבהדרכת חברת "טפטפים"
חיפוש חוגים