ערים תאומות – פרויקטים

- סימפוזיון פיסול בינלאומי- אמנים מהעיר נים (צרפת), וממינסטר (גרמניה) - 2006

- פרויקט משותף ותערוכה 'מולדת', ביקורי אמנים,מינסטר (גרמניה)- 2011

- תערוכה, ביקורי אמנים,ברשוב (רומניה)- 2012 
חיפוש חוגים