עולם הסיפורים והחיות

חוגאוכלוסיית יעדימי פעילותשעות פעילותמיקוםמדריך
עולם הסיפורים והחיות מבוגריםשניהיכל התרבות, גני ראשוןים אסף
עולם החיותמבוגרים, ילדיםרביעי18:15-17:15רוזןפרי אקירוב
חיפוש חוגים