פעילויות חינוכיות

המדרשה לחקר חיבת ציון מפתחת תוכניות העשרה חווייתיות לתלמידי בתי ספר בנושא מורשת תרבות ישראל. פיתוח התוכניות והפעלתן נעשים על ידי צוות מדריכים מקצועי, תוך התחשבות והתאמה לצרכים של בתי הספר.
פעילויות חינוכיות לתלמידי כיתות ז' ח' ט'

לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, המדרשה לחקר חיבת ציון שמחה להציג את מגוון הפעילויות החינוכיות הבאות:

פעילויות חינוכיות לתלמידי החטיבה העליונה

פעילויות חינוכיות לתלמידי החטיבה העליונה לשנת תשע"ז לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, המדרשה לחקר חיבת ציון שמחה להציג את הפעילויות החינוכיות הבאות:

מגוון פעילויות חינוכיות לתלמידי בתי-הספר היסודיים

לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, המדרשה לחקר חיבת ציון שמחה להציג את מגוון הפעילויות החינוכיות עבור תלמידי בתי-הספר היסודיים:
חיפוש חוגים